نمایندگی میزبانی وب ایران

5GB reseller Iran
 • فضا 5 گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel & WHM
 • DNS اختصاصی بله
10GB reseller Iran
 • فضا 10 گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel & WHM
 • DNS اختصاصی بله
20GB reseller Iran
 • فضا 20 گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel & WHM
 • DNS اختصاصی بله
30GB reseller Iran
 • فضا 30 گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel & WHM
 • DNS اختصاصی بله
50GB reseller Iran
 • فضا 50 گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel & WHM
 • DNS اختصاصی بله
100GB reseller Iran
 • فضا 100 گیگابایت
 • تعداد اکانت نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel & WHM
 • DNS اختصاصی بله