هاست اختصاصی ایران

Dedicated Plan1 iran
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 16 GB RAM
 • 8 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله پشتیبانی Python
 • بله پشتیبانی NodeJs
 • بله پشتیبانی Laravel
 • بله دیتابیس MongoDB
 • بله دیتابیس MySQL
 • بله دیتابیس Postgresql
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Dedicated Plan2 iran
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 24 GB RAM
 • 10 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله پشتیبانی Python
 • بله پشتیبانی NodeJs
 • بله پشتیبانی Laravel
 • بله دیتابیس MongoDB
 • بله دیتابیس MySQL
 • بله دیتابیس Postgresql
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
Dedicated Plan3 iran
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود RAM
 • 12 هسته CPU
 • Nvme هارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله پشتیبانی Python
 • بله پشتیبانی NodeJs
 • بله پشتیبانی Laravel
 • بله دیتابیس MongoDB
 • بله دیتابیس MySQL
 • بله دیتابیس Postgresql
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی