سرور مجازی ایران

2GB VPS IRAN
 • SSD 25GB
 • Ram 2GB
 • vCore 1
 • Bandwidth 1.8TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
2GB v2 VPS IRAN
 • SSD 30GB
 • Ram 2GB
 • vCore 2
 • Bandwidth 2.5TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
4GB VPS IRAN
 • SSD 40GB
 • Ram 4GB
 • vCore 3
 • Bandwidth 3.2TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
8GB VPS IRAN
 • SSD 50GB
 • Ram 8GB
 • vCore 4
 • Bandwidth 4TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
16GB VPS IRAN
 • SSD 70GB
 • Ram 16GB
 • vCore 8
 • Bandwidth 5TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی
32GB VPS IRAN
 • SSD 100GB
 • Ram 32GB
 • vCore 16
 • Bandwidth 6TB
 • Uptime 99.9%
 • سیستم عامل انتخابی