هاست دانلود ایران

5GB File Hosting Iran
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
10GB File Hosting Iran
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
20GB File Hosting Iran
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
30GB File Hosting Iran
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
50GB File Hosting Iran
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
100GB File Hosting Iran
 • فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
150GB File Hosting Iran
 • فضا 150 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
200GB File Hosting Iran
 • فضا 200 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله