میزبانی وب لینوکس ایران

100MB Web Hosting • 100 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • ندارد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
200MB Web Hosting • 200 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
500MB Web Hosting • 500 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
1GB Web Hosting • 1 گیگابایت فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 3 عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی
2GB Web Hosting • 2 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • 4 عدد دامنه اضافه
 • دارد نسخه پشتیبان
 • بله تحویل آنی