میزبانی وب پربازدید ایران

Porbazdid Plan1 Iran
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • 2-3% : میزان مصرف CPU
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
Porbazdid Plan2 Iran
 • فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • 3-5% : میزان مصرف CPU
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
Porbazdid Plan3 Iran
 • فضا 4 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • 5-8% : میزان مصرف CPU
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
Porbazdid Plan4 Iran
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • 8-12% : میزان مصرف CPU
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 3 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله