سرور اختصاصی هتزنر آلمان

EX40-SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core
 • Ram 32GB DDR3
 • Hard 2x240GB SSD
EX41
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
 • Ram 32GB DDR4
 • Hard 2x4TB Enterprise
EX51-SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
 • Ram 64GB DDR4
 • Hard 2x500GB SSD
AX60-SSD
 • CPU AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core
 • Ram 64GB DDR4
 • Hard 2x500GB SSD
EX61-NVME
 • CPU Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
 • Ram 64GB DDR4
 • Hard 2x512GB NVMe Gen3 x4