میزبانی وب لینوکس ایران

100MB Web Hosting Iran
 • فضا 100 مگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه ندارد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
200MB Web Hosting Iran
 • فضا 200 مگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه ندارد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
500MB Web Hosting Iran
 • فضا 500 مگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
1GB Web Hosting Iran
 • فضا 1 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله
2GB Web Hosting Iran
 • فضا 2 گیگابایت
 • ایمیل نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • نسخه پشتیبان دارد
 • تحویل آنی بله