کاهش هزینه ثبت و تمدید دامنه های بین المللی

با عرض سلام و احترام

با توجه به کاهش نرخ ارز و ثبات حدودی آن هزینه ثبت و تمدید دامنه های بین المللی کاهش داشته است.
برای مثال هم اکنون دامنه com با هزینه ۱۰۶.۶۰۰ تومان قابل ثبت است.

امیدواریم با کاهش هرچه بیشتر نرخ ارز هزینه سرویس ها کاهش بیشتری داشته باشد.

با تشکر
پارس وب سرور


Wednesday, December 19, 2018

« برگشت