یلدا مبارک

با سلام و احترام

شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است 
شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است 

 
 
یلدا برتمامی ایرانیان مخصوصا کاربران پارس وب سرور مبارک.


Wednesday, December 20, 2017

« برگشت