کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
PositiveSSL DV -

گواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Comodo
پشتیبانی از آدرس های با و بدون www
فقط یک دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود


NationalSSL DV -

گواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Certum برای دامنه ملی IR
پشتیبانی از آدرس های با و بدون www
برای فقط یک دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود

Multi Domain -

گواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Comodo
پشتیبانی از آدرس های با و بدون www
برای فقط 3 دامنه و قابل Re-Issue به تعداد نامحدود
امکان نصب روی نامحدود سرور

Wildcard SSL -

گواهینامه امنیتی معتبر یکساله از شرکت Comodo
پشتیبانی از نامحدود زیر دامنه برای یک دامنه
قابل Re-Issue به تعداد نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.27.58) وارد شده است.