کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
5GB reseller -

فضا: 5 گیگابایت
تعداد اکانت: 15 عدد
کنترل پنل: Cpanel & WHM


10GB reseller -

فضا: 10 گیگابایت
تعداد اکانت: 25 عدد
کنترل پنل: Cpanel & WHM


20GB reseller -

فضا: 20 گیگابایت
تعداد اکانت: 50 عدد
کنترل پنل: Cpanel & WHM


30GB reseller -

فضا: 30 گیگابایت
تعداد اکانت: 80 عدد
کنترل پنل: Cpanel & WHM

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.27.58) وارد شده است.