کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
100MB Web Hosting -

فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 10 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
ایمیل : نامحدود
دامنه اضافه: ندارد
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

200MB Web Hosting -

فضا : 200 مگابایت
پهنای باند : 15 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
ایمیل : نامحدود
دامنه اضافه: 1 عدد
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

500MB Web Hosting -

فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
ایمیل : نامحدود
دامنه اضافه: 2 عدد
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

1GB Web Hosting -

فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند : 25 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
ایمیل : نامحدود
دامنه اضافه: 3 عدد
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

2GB Web Hosting -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : 30 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel
ایمیل : نامحدود
دامنه اضافه: 4 عدد
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.209.0) وارد شده است.