کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Porbazdid_Plan_1 -

فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
میزان مصرف CPU : 2-3%
کنترل پنل : Cpanel
دامنه اضافه : 1 عدد
پارک دامنه : نامحدود
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

Porbazdid_Plan_2 -

فضا : 3 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
میزان مصرف CPU : 3-5%
کنترل پنل : Cpanel
دامنه اضافه : 1 عدد
پارک دامنه : نامحدود
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

Porbazdid_Plan_3 -

فضا : 4 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
میزان مصرف CPU : 5-8%
کنترل پنل : Cpanel
دامنه اضافه : 2 عدد
پارک دامنه : نامحدود
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

Porbazdid_Plan_4 -

فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
میزان مصرف CPU : 8-12%
کنترل پنل : Cpanel
دامنه اضافه : 3 عدد
پارک دامنه : نامحدود
نسخه پشتیبان : دارد
تحویل آنی : بله

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.27.58) وارد شده است.