اخبار

Jul 20th 1. تحریم دامنه های بین المللی توسط شرکت رسلو

با سلام و احتراممتاسفانه مرکز ثبت دامنه رسلو دامنه های ایرانیان را تحریم کرده و از ادامه ارائه سرویس به ایرانیان خودداری می نماید.با توجه به این امر هم اکنون پارس وب سرور از مرکز ثبت دامنه ... بیشتر »

Jul 19th 2. کاهش هزینه ثبت و تمدید دامنه های بین المللی

با سلام و احترامبا توجه به همکاری با مرکز جدید ثبت دامنه با نام تجاری joker هزینه ثبت و تمدید دامنه ها کاهش داده شده است.همچنین با توجه به تحریم ایران توسط شرکت رسلو از این پس دامنه های جدید در شرکت ... بیشتر »